Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kansalaisuus - Suomen suurlähetystö, Ateena : Palvelut : Kansalaisuus

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Ateena

Embassy of Finland
Hatziyianni Mexi 5, 115 28 Athens
Puh. +30-210-72 55 860
S-posti: sanomat.ate@formin.fi
Ελληνικά | Suomi | English | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Kansalaisuus

Asiakaspalvelu

Asiakkaita palvellaan passi-, henkilöllisyystodistus-, oleskelulupa- ja muissa konsuliasioissa vain ajanvarauksella ma-pe klo 9.00 - 12.00.

Tapaamisaika varataan sähköisestä ajanvarausjärjestelmästä

Suomen suurlähetystö Ateena
Puh: +30 210 7255 860 ma - pe 8.30 – 16.15
sähköposti: sanomat.ate@formin.fi

Iltaisin ja viikonloppuisin hätätapauksissa avustaa ulkoministeriön päivystyskeskus +358 9 160 55555

Kaksoiskansalaisuus, monikansalaisuus

Suomalainen ei menetä Suomen kansalaisuutta saadessaan toisen maan kansalaisuuden. Myöskään ulkomaalaisen, joka saa Suomen kansalaisuuden, ei enää tarvitse luopua aikaisemmasta kansalaisuudestaan. Monikansalaisuuden (kaksoiskansalaisuuden) aiempaa laajemmin hyväksyvä kansalaisuuslaki astui voimaan 1.6.2003.

Monikansalaisuuteen vaikuttaa toisen kansalaisuusvaltion lainsäädäntö

Toisen valtion lainsäädäntö vaikuttaa siihen, voiko henkilöllä olla nykyisen kansalaisuutensa lisäksi toinen kansalaisuus. Suomalainen voi pitää Suomen kansalaisuuden, jos monikansalaisuus hyväksytään siinä valtiossa, jonka kansalaisuuden hän saa.

Samoin ulkomaalainen voi säilyttää aikaisemman kansalaisuutensa, jos hänen nykyisen kansalaisuusvaltionsa lainsäädäntö ei aseta estettä sille, että hän saa myös Suomen kansalaisuuden. Jotta henkilö ei tahtomattaan menettäisi nykyistä kansalaisuuttaan, on syytä selvittää etukäteen toisen valtion lainsäädännön suhtautuminen monikansalaisuuteen. Kreikan lain mukaan Kreikan kansalaisuutta ei menetä, mikäli saa jonkin toisen valtion kansalaisuuden.

Lapsen kansalaisuus

Suomalaisen äidin lapsi saa aina Suomen kansalaisuuden syntyessään. Suomalaisen isän lapsi saa Suomen kansalaisuuden, jos lapsen vanhemmat ovat avioliitossa keskenään. Jos vanhemmat eivät ole keskenään avioliitossa, suomalaisen isän lapsi saa Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta, mikäli isyys on vahvistettu. Lisätietoja saa suurlähetystöstä.

Lapsen kaksoiskansalaisuus

Lapsi voi saada kahden maan kansalaisuuden syntyessään, jos keskenään avioliitossa olevilla vanhemmilla on eri kansalaisuus. Aikuisena kaksoiskansalaisuuden voi saada esimerkiksi myös sellaisessa tapauksessa, että toisen maan kansalaisuuden saa automaattisesti ilman omaa nimenomaista suostumusta esim. avioliiton kautta. Ulkomailla syntynyt ja asuva Suomen ja toisen valtion kaksoiskansalainen saattaa menettää Suomen kansalaisuuden 22 vuotta täytettyään. Suomen kansalainen, jolla on myös jonkin vieraan valtion kansalaisuus, säilyttää Suomen kansalaisuuden vain, jos hänellä on riittävä yhteys Suomeen. Riittävä yhteys on määritelty kansalaisuuslaissa. Riittävä yhteys katsotaan olevan, jos:

 1. Henkilö on syntynyt Suomessa ja hänen kotikuntalaissa tarkoitettu kotikuntansa on Suomessa hänen täyttäessään 22 vuotta;
 2. Henkilön kotikunta on ollut Suomessa, taikka varsinainen asunto ja koti Islannissa, Norjassa Ruotsissa tai Tanskassa yhteensä vähintään seitsemän vuotta ennen kuin hän on täyttänyt 22 vuotta ; tai
 3. henkilö on 18 vuotta täytettyään mutta ennen 22 ikävuoden täyttämistä:
  a) ilmoittanut kirjallisesti Suomen diplomaattiselle edustustolle tai lähetetyn virkamiehen johtamalle konsulaatille taikka maistraatille haluavansa säilyttää Suomen kansalaisuuden;
  b) saanut Suomen passin; tai
  c) suorittanut Suomessa varusmies- tai siviilipalveluksen.

Suomen kansalaisuuden säilyminen 22-vuotiaana - Maahanmuuttovirasto

Kuinka lapsen kansalaisuus määräytyy

 • Suomalaisen äidin lapsi saa aina Suomen kansalaisuuden syntyessään (koskee 1.9.1984 jälkeen syntyneitä)
 • Suomalaisen isän lapsi saa Suomen kansalaisuuden joko lain perusteella (aviolapsi) tai ilmoituksesta (avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi)
 • Lapsi voi saada kahden maan kansalaisuuden syntyessään, jos keskenään avioliitossa olevilla vanhemmilla on eri kansalaisuus. Tällöin tulee kuitenkin aina tarkistaa kunkin maan lainsäädäntö erikseen esim. maan suurlähetystöstä.
 • Tietyissä maissa kansalaisuuden saa syntymäpaikan kautta (esim. USA)
Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 13.3.2018


© Suomen suurlähetystö, Ateena | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot