Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Suurlähetystö - Suomen suurlähetystö, Ateena : Suurlähetystö

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Ateena

Embassy of Finland
Hatziyianni Mexi 5, 115 28 Athens
Puh. +30-210-72 55 860
S-posti: sanomat.ate@formin.fi
Ελληνικά | Suomi | English | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Suurlähetystö

Suurlähetystö palvelee

Suomen edustustoverkolla osana ulkoasiainhallintoa on keskeinen tehtävä turvallisen ja ennustettavan huomisen rakentamisessa kaikille suomalaisille. Suomen edustustot eri puolilla maailmaa palvelevat laajasti suomalaisia ja suomalaista yhteiskuntaa.

YK:n jäsenvaltioita on kaikkiaan 189. Suomella on diplomaattisuhteet 170 valtioon, joista 76:ssa on Suomen suurlähetystö. Suomella on lisäksi 7 pysyvää edustustoa kansainvälisissä järjestöissä, kuten EU:ssa, YK:ssa, ETYJ:ssä ja OECD:ssa. Pääkonsulin johtamia konsulaatteja on kaikkiaan 7. Suurlähettiläiden sivuakkreditointien ja Helsingistä käsin toimivien neljän kiertävän suurlähettilään toimialueet kattavat lisäksi 61 muuta valtiota.

Edustustojen toiminnan kansainvälisoikeudellisena perustana ovat diplomaattisia suhteita ja konsulisuhteita koskevat Wienin yleissopimukset.

Suomen Kreikan suurlähetystön keskeiset tehtävät ovat:
- kahdenvälisten poliittisten ja kaupallis-taloudellisten suhteiden hoito Kreikkaan
- Kreikan kantojen seuraaminen erilaisissa EU-asioissa ja niistä raportoiminen
  ao. ministeriölle Suomeen
- Suomi-tietämyksen edistäminen Kreikassa sekä erilaiset tiedotus- ja
 kulttuuritehtävät
- suomalaisen teollisuuden ja yritysten etujen valvonta
- konsulipalvelut

Suurlähetystön poliittiset ja taloudelliset tehtävät muodostavat perinteisesti suurlähetystön työn perustan. Ne pitävät sisällään neuvotteluja, yhteyksien luomista eri tahoihin Kreikassa, politiikan ja talouskehityksen seurantaa sekä raportointia Suomen viranomaisille, järjestöille ja yrityksille. Tehtäviin kuuluvat myös virallisiin vierailuihin liittyvät järjestelyt.

Suurlähetystön konsulipalveluihin kuuluu passi- ja viisumiasiat, erilaiset notaaripalvelut sekä avustaminen Kreikassa hädänalaiseen asemaan joutuneita suomalaisia. Suomella on lisäksi 7 kunniakonsulia eri puolilla Kreikkaa.

Suurlähetystö vastaa myös Kreikassa toimivien toimittajien ja yksityisten henkilöiden tiedusteluihin sekä seuraa lehdistön kirjoittelua sekä Suomesta että muusta kansainvälisestä politiikasta.

Suurlähetystön toimialueeseen kuuluu Kreikan lisäksi myös Albania.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 13.1.2017


© Suomen suurlähetystö, Ateena | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot