Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Muut asiat - Suomen suurlähetystö, Ateena : Palvelut : Muut asiat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Ateena

Embassy of Finland
Hatziyianni Mexi 5, 115 28 Athens
Puh. +30-210-72 55 860
S-posti: sanomat.ate@formin.fi
Ελληνικά | Suomi | English | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Muut asiat

Ajokortti

EU:n sisällä ajokortti haetaan asuinmaasta.

Tilapäisesti Kreikassa oleskelevat Suomen kansalaiset hakevat uutta ajokorttia Suomessa asuinpaikkakuntansa poliisilta.

Viallisen, kadonneen tai varastetun suomalaisen ajokortin tilalle saa Kreikassa asuva Suomen kansalainen saa uuden kortin asuinpaikkakuntansa lääninhallituksen liikenne- ja viestintäosastolta. Uutta ajokorttia varten tarvittavan otteen ajokorttitiedoista saa Liikenteen turvallisuusvirastosta Trafista.

Apostille

Suomessa maistraatin julkinen notaari voi antaa todistuksen siitä, että tietyn asiakirjan allekirjoittaneella henkilöllä on ollut allekirjoitusoikeus. Tällaista todistusta kutsutaan apostille-todistukseksi. Apostille-todistus koskee yleisiä asiakirjoja, eli viranomaisten antamia asiakirjoja ja todistuksia. Apostille-allekirjoitus todistaa oikeaksi asiakirjan allekirjoituksen, allekirjoittajan aseman sekä asiakirjaan liitetyn sinetin tai leiman aitouden.

Kreikassa Apostille-todistuksen tai -leiman saa lääninvirastosta

Apostille- todistus on välttämätön, jos asiakirja on esitettävä Suomen tai Kreikan viranomaisille. Suomi ja Kreikka ovat molemmat ratifioineet asiaa koskevan Haagin yleissopimuksen (Convention de la Haya du 5 Octobre 1961).

Huom! Suurlähetystö ja kunniakonsulaatit eivät voi antaa Apostille-todistusta.

Aseet

Euroopan unionin jäsenvaltiosta saapuva on oikeutettu tuomaan Suomeen Euroopan ampuma-asepassin nojalla luvassa mainitun aseen patruunoineen. Oikeus niiden hallussapitoon Suomessa edellyttää osallistumista metsästys- tai urheilutapahtumaan. Ampuma-asetta, aseen osaa ja patruunoita saa pitää hallussaan niin kauan kuin se on välttämätöntä tapahtumaan osallistumiseksi.

Jos aseen haltijalla ei ole kutsua metsästys- tai urheilutapahtumaan tulee hänen olla yhteydessä Suomen raja- ja tulliviranomaisiin menettelytavan varmistamiseksi.

Toinen vaihtoehto on yksityinen tuontilupa, jonka myöntää Suomen poliisiviranomainen. Ehtona on, että ulkomaalaisen henkilön on esitettävä asuinmaansa viranomaisen antama todistus, josta ilmenee, että hänellä on asuinmaassaan oikeus kyseisen aseen hallussapitoon.

Kreikassa aseiden tuonnista ja hallussapidosta noudatetaan Kreikan säädöksiä, joista saa lisätietoa paikalliselta poliisilta.

Lisätietoja:
Tulli
Poliisi
Metsästäjäin keskusjärjestö

Asevelvollisuuden suorittaminen Suomessa

Suomen lain mukaan jokainen suomalainen mies on asevelvollinen. Tämä kansalaisvelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja
jatkuu sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 60 vuotta.

Suomen asevelvollisuuslain 75 §:n mukaan asevelvollisella ei ole velvollisuutta tulla kutsuntaan eikä varusmiespalvelukseen, jos hänellä on myös toisen valtion kansalaisuus ja hänen asuinpaikkansa on viimeiset 7 vuotta ollut muualla kuin Suomessa. Tällöin asevelvollisen ei tarvitse tehdä mitään hakemusta vaan aluetoimisto lähestyy häntä ilmoituksella. Tämä edellyttää, että asevelvollisen tiedot ovat oikein Suomen väestörekisterijärjestelmässä.

Mikäli monikansalaisuuden perusteella vapautuksen saanut asevelvollinen muuttaa Suomeen alle 30-vuotiaana, hänet voidaan määrätä palvelukseen - paitsi jos hän on suorittanut jonkun toisen maan asevelvollisuuden.

Asevelvollisella onhalutessaan mahdollisuus suorittaa varusmiespalvelus Suomessa. Siinä tapauksessa hänen on otettava yhteys omaan aluetoimistoon.

Lisätietoja:
Suomen puolustusvoimat

Auto

Ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon tilapäinen turistikäyttö Suomessa on hyväksyttyä enintään kuuden kuukauden ajan vuoden sisällä. Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt eivät saa käyttää ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa muutoin kuin auton ulkomailla asuvan omistajan ollessa mukana ajoneuvossa.

Muuton yhteydessä voi ulkomailla rekisteröidyn henkilöauton viedä Suomeen verotta. Verosäädökset on kuitenkin hyvä tarkistaa Suomen Tullista käyttörajoitusten ja mahdollisten jälkikäteisten maksujen vuoksi.

Talvirenkaat
Suomessa on käytettävä talvirenkaita kaikissa ajoneuvoissa joulukuusta helmikuun loppuun. Nastarenkaiden käyttö on sallittua myös marras- ja maaliskuussa sekä silloin kun sää- ja keliolosuhteet niitä edellyttävät.

Puhuminen ajon aikana ilman hands free -laitetta on kielletty
Suomessa kuljettaja ei saa ajon aikana puhua matkapuhelimeen ilman asianmukaista, kädet vapaiksi jättävää hands free -laitetta. Hands free -laitetta tulee käyttää myös silloin, kun ajoneuvo on pysähtynyt liikennevalojen tai esimerkiksi ruuhkan takia. Laki kattaa kaikki moottorikäyttöiset ajoneuvot.

Autojen lisäksi matkapuhelimen käyttökielto ilman hands free -laitetta on voimassa ajettaessa traktorilla, työkoneella, moottoripyörällä, mopolla tai maastoajoneuvolla, kuten moottorikelkalla. Laki koskee kaikkia matkapuhelinverkkoja käyttäviä puhelimia.

Lisätietoja:
Liikenneministeriö

Avioero

Avioeroasia voidaan ottaa Suomessa käsiteltäväksi, jos

 • jommallakummalla puolisoista on kotipaikka Suomessa tai
 • hakijalla on ollut kotipaikka Suomessa

Avioeroa haetaan sen paikkakunnan tuomioistuimelta, jossa jommallakummalla puolisolla on kotipaikka. Jos aviopuolisoilla ei ole kotipaikkaa Suomessa, avioeroasia käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Suomessa tapahtuvaan avioero-oikeudenkäyntiin sovelletaan Suomen lakia.

Avioeropäätökset, jotka on myönnetty EU:n alueella 1.3.2001 alkaen:

Jotta Kreikassa annetun avioeron voisi rekisteröidä Suomessa, henkilön tulee pyytää avioeron myöntäneeltä tuomioistuimelta tai tuomion antaneelta viranomaiselta:

Jos tuomio on annettu pois jäänyttä asianosaista vastaan, asianosaisen, joka vaatii tuomion tunnustamista tai hakee tuomion tunnustamista tai hakee tuomion julistamista täytäntöönpanokelpoiseksi, on lisäksi toimitettava:

 • alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä asiakirja, josta ilmenee, että haastehakemus tai vastaava on annettu pois jääneelle asianosaiselle
  tiedoksi tai
 • asiakirja, josta ilmenee, että vastaaja on yksiselitteisesti hyväksynyt tuomion 35 artiklan mukaan tuomioistuinpäätöksen ja todistuksen ja mahdollisen
  asianajovaltakirjan osalta rekisteriviranomainen ei saa vaatia laillistamista.

Muualla kuin EU:n alueella Suomen kansalaisille myönnetyt avioerot sekä avioerot EU:n alueella ennen 01.03.2001 on, ollakseen päteviä Suomessa, vahvistettava Helsingin hovioikeudessa. Lisätietoja vahvistusta varten saa Helsingin hovioikeudesta. Hovioikeuden vahvistusta vaativaa avioeropäätöstä ei voi jättää edustuston välitettäväksi, vaan asiainomaisen tulee hoitaa vahvistamiseen liittyvät selvitykset Helsingin hovioikeuteen.

Aviovarallisuussuhteet

Aviovarallisuuskysymysten osalta olisi hyvä ottaa yhteys kansainväliseen perheoikeuteen perehtyneeseen asianajajaan, koska avioeron tai puolison kuoleman seurauksena toimitettava ositus saattaa kansainvälisissä tilanteissa osoittautua hyvin monimutkaiseksi.

Eläimet

Lemmikkieläinten tuonti Suomeen

Lemmikkieläinten tuontivaatimukset ovat 3.7.2004 alkaen muuttuneet yhtenäisiksi EU:ssa.  Kuljetettaessa koiria, kissoja ja frettejä EU-maiden välillä tulee eläimen olla tunnistusmerkitty mikrosirulla tai selkeästi luettavalla tatuoinnilla sekä rokotettu raivotautia vastaan kansainvälisen standardin mukaisella inaktivoidulla rokotteella. Eläimellä tulee olla lemmikkieläimen todistus eli lemmikkieläinpassi. Eläimen tulee olla tunnistusmerkitty ennen raivotautirokotuksen antamista. Rokotus on annettava vähintään 21 vrk ennen tuontia.

Koirille ja kissoille on enintään 30 päivää ennen eläimen saapumista Suomeen annettava asianomaiselle eläinlajille hyväksyttyä lääkettä ekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan.

Nämä vaatimukset koskevat vain matkustajan mukana kulkevia lemmikkieläimiä. Jos eläin lähetetään Suomeen ilman mukana seuraavaa matkustajaa, sovelletaan eläimen tuontiin kaupallisen tuonnin ehtoja.

Lisätietoja:
Evira/Lemmikkieläinten tuonti Suomeen

Lintujen maahantuontiin tarvitaan tuontilupa

Harvinaisten tai muuten uhanalaisten eläinlajien (CITES) osalta tietoja antaa Suomen ympäristökeskus.

CITES (uhanalaiset eläimet)

Tuonti Kreikkaan

Ohjeita ja määräyksiä eläinten tuomisesta Kreikkaan saa Kreikan Suomen suurlähetystöstä.

Eläke

Eläkeasioissa tulee kääntyä suoraan Kelan ulkomaan yksikön puoleen.

EU-neuvonta

Euroopan unionin kansalaiset saavat nyt apua ja neuvontaa oikeuksiensa täysimääräiseen hyödyntämiseen sisämarkkinoilla maksuttomasta puhelinnumerosta tai sähköpostitse. Kysyä voi esim. tutkinnon tunnustamisesta tai oikeudesta päästä sosiaaliturvan piiriin toisessa EU-maassa.

Neuvoja annetaan kysyjän omalla kielellä. Suoran linjan puhelinnumero on sama kaikista maista soitettaessa: 00800-6789 1011. Tiedusteluja voi lähettää myös Euroopan unionin portaalin kautta.

Eurooppalainen sairasvakuutuskortti

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijalla on oikeus välttämättömän hoidon saamiseen ja korvaukseen oleskeltaessa tilapäisesti toisessa EU:n jäsenvaltiossa. ETA-maat (Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi) rinnastetaan EU-maihin. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijalla on oikeus käyttää oleskeluvaltion lakisääteistä terveydenhuoltojärjestelmää samoin edellytyksin kuin oleskeluvaltion oma väestö.  Eurooppalaista sairaanhoitokorttia voi hakea kaikista Kelan paikallistoimistoista ja Kelan ulkomaanyksiköstä. Oikeus Kelan myöntämän sairaanhoitokortin käyttöön saattaa päättyä esim. ulkomaille muuton seurauksena. Kortin käyttöä koskevia lisätietoja saa Kelan toimistoista ja Kelan internet-sivuilta.

Henkilökortti

Suomalainen voi osoittaa henkilöllisyytensä ulkomaille matkustaessaan passilla.  EU-maan kansalainen saa matkustaa toiseen EU-valtioon voimassa olevalla henkilökortilla, jossa kansalaisuus on mainittu. Tämä ei kuitenkaan koske kolmannen maan kansalaista tai kansalaisuudetonta henkilöä, joka asuu EU-maassa.

Henkilökorttia voidaan käyttää matkustusasiakirjana passin sijasta seuraavissa maissa:  Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti. Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tšekki, Unkari ja Viro.

Schengen-alueen sisällä ei ole rajatarkastuksia, mutta mukana on silti oltava passi tai edellä mainittu henkilökortti.

Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset voivat hakea henkilökorttia miltä tahansa poliisilaitokselta Suomessa tai  1.1.2017 lähtien myös niissä Suomen edustustoissa, jotka toimivat myös passinhakupisteinä.

Edustustot voivat myöntää vain tavallisia henkilökortteja.

Suomalainen henkilökortti
Henkilökortti/mallikappale

Tavallinen henkilökortti voidaan myöntää myös alaikäiselle huoltajien suostumuksella.

Sen sijaan edustustoista ei voi hakea ilman huoltajien suostumusta myönnettäviä alaikäisen henkilökortteja, ulkomaalaisen henkilökortteja eikä väliaikaisia henkilökortteja.

Henkilökorttihakemus on jätettävä henkilökohtaisesti ja se on maksettava hakemusta jätettäessä.

Ilman huoltajien suostumusta alaikäiselle myönnetty ns. alaikäisen henkilökortti, väliaikaisesti myönnetty henkilökortti, ulkomaalaiselle Suomessa myönnetty henkilökortti tai sähköinen henkilökortti eivät käy matkustusasiakirjana.

Lisätietoja:
Poliisi

Henkilötiedustelut

Osoite- ja virkatodistustiedustelut Kreikasta

Kreikassa asuvia Suomen kansalaisia koskevat henkilötiedustelut tulee esittää kirjallisesti ulkoasiainministeriölle. Ohjeet ja toimeksiantolomake löytyvät ulkoasiainministeriön kotisivulta kohdasta Asiakirjojen ja osoitetietojen hankkiminen ulkomailta

Osoite- ja virkatodistustiedustelut Suomesta

Suomessa asuvan henkilön osoitetta voi kysyä ao. asuinpaikkakunnan seurakunnasta tai maistraatista. Jos asuinpaikkakunta ei ole tiedossa, asiaa voi tiedustella Helsingin maistraatista, puh. +358 29 55 39391 tai sähköpostitse info.uusimaa@maistraatti.fi.

Lisätietoja:
Väestörekisterikeskus

Henkilötietojen rekisteröinti suurlähetystöön

Kreikassa sekä pysyvästi asuvat Suomen kansalaiset että tilapäisesti maassa oleskelevat voivat halutessaan rekisteröidä henkilötietonsa mahdollisia kriisitilanteita varten käyttäen sähköistä järjestelmää www.matkustusilmoitus.fi. Saatuja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti.

Kuolemantapaus

Suurlähetystön saadessa tiedon Suomen kansalaisen kuolemasta toimialueellaan ilmoitetaan tieto välittömästi ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston konsuliasiainyksikköön. Poliisin toimesta välitetään tieto kuolemantapauksesta henkilökohtaisesti vainajan lähiomaiselle Suomessa, mikäli vainajan lähiomainen ei ole matkalla mukana.

Pääsääntöisesti omaiset huolehtivat vainajan hautauksesta ja vainajan kotiuttamisesta Suomeen. Lähiomaisten pyynnöstä suurlähetystö voi kuitenkin ryhtyä toimenpiteisiin vainajan hautaamisen, tuhkaamisen tai Suomeen kotiuttamisen järjestämiseksi, kuitenkin vasta sitten, kun maksuihin liittyvät kysymykset on selvitetty ja hautaustoimiston valinta on suoritettu. Mikäli vainajalla ei ole matkavakuutusta, omaiset vastaavat kaikista vainajan kotiuttamisesta tai muista toimenpiteistä aiheutuvista kuluista.

Suurlähetystö pyytää ottamaan kuolemantapauksissa välittömästi yhteyttä joko suurlähetystöön puh. +30 210 72 55 860 tai ulkoministeriön konsulipäivystykseen +358 9 1605 5555.

Lapsioikeus

Suomessa on 1.2.2010 astunut voimaan laki (1016/2009) isyyslain muuttamisesta.

Lain muutoksen jälkeen vieraassa valtiossa annettu isyyspäätös, joka on voimassa siinä valtiossa missä se on annettu, tunnustetaan pääsääntöisesti Suomessa ilman eri vahvistusta.

Kun isyyden tunnustaminen on hoidettu Kreikan lainsäädännön edellyttämällä tavalla lapsi voidaan rekisteröidä Suomen Väestötietojärjestelmään. Rekisteröintiä varten suurlähetystölle tulee toimittaa

 • syntymätodistus, joka on todistettu oikeaksi apostille -leimalla

 • kunnan väestökirjanpitäjän todistus ns. isän kirja (Ikogeniaki Merida), joka on todistettu oikeaksi apostille -leimalla

 •  jäljennökset vanhempien passista tai henkilötodistuksesta

Kreikassa asuvat suomalaiset ja heidän lapsensa ovat Kreikan viranomaisten toimivallan alaisia, jolloin esimerkiksi lapsikaappausasioissa tulee ottaa yhteyttä Kreikan viranomaisiin.

Lisätietoja:
Kansainvälinen lapsikaappaus
Ministry of Foreign Affairs in Greece

Löytötavarat

Jos Kreikan poliisille tulee löytötavaraa, josta käy ilmi suomalainen omistaja, toimittaa poliisi yleensä löytötavaran Suomen Ateenan suurlähetystöön. Edustustolla ei ole lakisääteistä velvollisuutta toimia löytötavara-asioissa. Passit, henkilökortit ja ajokortit - eli viralliset asiakirjat - toimitetaan kuitenkin omistajan asuinpaikkakunnan poliisiviranomaiselle. Ei-viralliset asiakirjat sekä lompakot suurlähetystö pyrkii lähettämään suoraan omistajalle, mikäli omistaja on tavoitettavissa.

Matkustajavakuutus

Matkailijan kannattaa harkita ennen matkalle lähtöä sellaisen matkustajavakuutuksen ottamista, joka korvaa sairaanhoito- ja lääkekulut matkan aikana sekä vakavan sairastumisen tai onnettomuuden sattuessa myös kotiinkuljetuksen Suomeen.  Katso myös kohta eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Muutto Suomeen

Työministeriö on julkaissut Suomeen työhön?-Tietoa Suomeen muuttajalle -esitteen, joka löytyy pdf-tiedostona mm. suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Työministeriön internetsivuilta.

Lisätietoja:
Suomeen töihin -esite
 

Muutto ulkomaille

Kun Suomen kansalainen muuttaa ulkomaille, voi muutto olla joko tilapäistä tai vakinaista. Tilapäinen tarkoittaa korkeintaan vuoden oleskelua.

Jos muutto on tilapäinen, säilyy henkilö Suomen väestötietojärjestelmässä läsnä olevassa väestössä. Kotikuntana säilyy viimeinen kotikunta Suomessa ennen muuttoa.

Jos muutto ulkomaille on vakinainen, siirretään henkilö Suomen väestötietojärjestelmässä poissa olevaan väestöön. Hänen viimeiseksi kotikunnakseen Suomessa jää se kunta, josta hän muutti ulkomaille.

Kun Suomen kansalainen muuttaa ulkomaille, on tärkeää, että henkilö itse ottaa yhteyttä ennen muuttoaan verotoimistoon ja Kelaan selvittääkseen, miten maastamuutto vaikuttaa hänen velvollisuuksiinsa ja oikeuksiinsa.

Lisätietoja:
Kela
Verohallinto

Muuttotavaroiden tuonti Suomeen

Muuttotavaroiden tuonnista Suomeen löytyy tietoa Tullista.

 

Notaari- ja legalisointiasiat, julkinen kaupanvahvistaminen

Ateenan suurlähetystö voi Suomen lainsäädännön mukaisesti hoitaa julkisen notaarin tehtäviä rajoitetusti:

 • Vahvistaa suomalaisten allekirjoituksia, mikä edellyttää henkilötodistuksen esittämistä, hinta: 30 €

 • Asiakirjojen jäljennösten oikeaksi todistaminen, alkuperäinen todistus on aina esitettävä, hinta: 30 €/todistaminen

 • Antaa elossaolotodistuksen, henkilöllisyys todistettava passilla/henkilökortilla,
  hinta: 30 €/todistus, eläkettä ja opintotukea varten maksuton

 • Antaa julkisen notaarin todistuksia Suomen lainsäädännön mukaisesti Suomen kansalaisille, Suomessa pysyvästi asuvalle ulkomaalaisille tai erityisestä syystä myös muulle ulkomaalaiselle, hinta: 30 €/todistus

 • Toimia julkisena kaupanvahvistajana Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen luovutuksen osalta, hinta: 160€/kaupanvahvistajan todistus

Kreikassa ns. apostille-todistus riittää osoitukseksi asiakirjan aitoudesta. Suomessa todistuksen saa mm. julkiselta notaarilta (maistraatti). Muita asiakirjan laillistamistoimenpiteitä ei tämän lisäksi vaadita. Sekä Suomi että Kreikka ovat liittyneet ns. apostille-sopimukseen.  Huom! Laillistaminen tapahtuu siinä maassa, joka on asiakirjan antanut. Suomen suurlähetystö tai konsulaatit eivät voi antaa apostille-todistuksia.

Ulkoministeriössä laillistetaan Suomessa myönnettyjä asiakirjoja, jotka on tarkoitus esittää ulkomaan viranomaiselle, joka ei hyväksy apostille-sopimuksen mukaista todistusta, lisätietoja Asiakirjojen laillistaminen ulkoministeriössä.

Rekisteröityminen Kreikassa

EU-kansalaisten on rekisteröidyttävä Kreikassa, jos heidän oleskelunsa Kreikassa kestää yhtäjaksoisesti yli 3 kk. Rekisteröityminen tehdään isommissa kaupungeissa ulkomaalaistoimistossa ja muualla maassa paikallispoliisilla.

Osoitteenmuutos

Muuttoilmoitus on lakisääteisesti tehtävä maistraatille viikon kuluessa muutosta. Muuttoilmoitus on tehtävä muutettaessa Suomesta ulkomaille tai ulkomailta Suomeen. Suomen kansalainen, joka muuttaa ulkomailla uuteen osoitteeseen, voi ilmoittaa muuttuneet tiedot joko suurlähetystöön tai suoraan Länsi-Suomen maistraatin Seinäjoen yksikköön, joka vastaanottaa ulkomailla tapahtuneet osoitteenmuutokset. Ulkomaanmuutoissa ilmoitusta ei voi tehdä puhelimitse.

Kreikassa tapahtuneista muutoista ei välity tietoa automaattisesti Suomen viranomaisille, joten on äärimmäisen tärkeää, että asiainomainen tekee myös niistä muuttoilmoituksen. Tämä takaa esim. äänestysilmoituksen, asevelvollisuusasioiden ja muun viranomaispostin saapumisen oikeaan osoitteeseen.

Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen osoitteen muutosilmoitus väestötietojärjestelmään

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on tehtävä Suomen lain mukaan kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Perukirja on toimitettava verotoimistoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Ulkomailla asuvan jäämistöstä on laadittava veroilmoitus, joka on jätettävä verotoimistoon kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Jos Suomessa tehdyssä perunkirjoituksessa on puutteita, käräjäoikeudessa on vaadittava täydennysperunkirjoitusta ja oikaisua. Tiedot toimitetusta perunkirjoituksesta saa verotoimistosta.

Lisätietoja
Verohallinto
Maistraatti

Pidätys- ja vangitsemistilanteet

Jos Suomen kansalainen pidätetään, vangitaan tai hän muuten menettää vapautensa ulkomailla, on hänellä oikeus pyytää poliisi- tai vankilaviranomaisia ilmoittamaan vapaudenmenetyksestään lähimmälle Suomen edustustolle.

Edustusto ilmoittaa asiasta ministeriölle, joka asianomaisen pyynnöstä välittää tiedon tapahtumasta tämän nimeämälle henkilölle Suomessa.

Tapauksissa, joissa edustusto on saanut tiedon pidättämisestä tai vangitsemisesta ulkomailla, se pyrkii selvittämään, saako rikoksesta tutkittavana tai syytettynä oleva asemamaan puolesta oikeusavustajan ja tulkin, tai ohjaa tarvittaessa näiden hankkimisessa.

Suomen edustusto ei voi puuttua tapauksen oikeuskäsittelyyn eikä vaikuttaa asianomaisen vapauttamiseen paikallisesta tuomiovallasta.

Edustusto ei myöskään voi antaa oikeudellisia neuvoja tai ajaa asianomaisen asiaa. Nämä tehtävät kuuluvat oikeusavustajalle / asianajajalle.

Pidätys- ja vangitsemistilanteista Ulkoasiainministeriön sivuilla.

Rikoksen uhri

Rikosvahinkojen korvaaminen valtion varoista

Valtio voi eräissä tapauksissa maksaa korvausta Suomessa tehtyjen rikosten aiheuttamista henkilö- tai esinevahingoista tai muista taloudellisista vahingoista.

Väkivaltarikosten korvaamisessa noudatetaan eurooppalaista yleissopimusta. Korvaukseen ovat oikeutettuja yleissopimuksen sopimusvaltioiden (kuten Suomen ja Kreikan) kansalaiset sekä kaikki Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden kansalaiset, jotka asuvat vakinaisesti valtiossa, jonka alueella rikos on tehty.

Valtio, jonka alueella väkivaltarikos on tehty, suorittaa korvausta yleissopimuksen perusteella silloin, kun sitä ei voi saada muualta
a) henkilölle, jolle on aiheutettu vakava ruumiinvamma tai terveyden heikentyminen tahallisella väkivaltarikoksella.
b) elatusapuun oikeutetulle, kun elatusvelvollisen kuolema on aiheutunut väkivaltarikoksen seurauksena.

Sairaus- ja onnettomuustapaukset

Kreikan viranomaiset voivat ilmoittaa joko suurlähetystölle, kunniakonsulaateille tai valmismatkan ollessa kyseessä matkaoppaalle ulkomailla oleskelevan suomalaisen sairaus- tai onnettomuustapauksesta, mikäli matkalla/ paikka-kunnalla ei ole omaisia tai tuttavia. Suurlähetystö avustaa yhteydenotossa Suomessa olevaan lähiomaiseen. Henkilö itse päättää aina, haluaako ja kehen yhteydenottoa.

Euroopan Unionin alueella matkustavalla tulisi olla mukana KELA:lta saatava eurooppalainen sairaanhoitokortti, jolla voi saada tarvittaessa välittömän sairaanhoidon yleisissä sairaaloissa.

Myös EU-maissa, kuten Kreikassa matkustettaessa matkustajavakuutus on välttämätön, jolloin on mahdollista saada perushoitoa laajemman hoidon sekä vakuutusehdoista riippuen vakavissa sairaus- tai onnettomuustapauksissa kuljetuksen kotimaahan.

Suurlähetystö ei vastaa lääkäri- ja hoitomaksuista.

Lisätietoja:
Ulkoasiainministeriö

Taloudellinen avustaminen

Suurlähetystö ei voi taloudellisesti auttaa avustuksen tarpeessa olevaa henkilöä, vaan avustaa tilapäisesti ulkomailla oleskelevia suomalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia neuvomalla, miten varoja voidaan siirtää Suomesta Kreikkaan. Kreikassa rahattomaksi joutunut voi pyytää omaistaan, tuttavaansa tai työnantajaansa lähettämään rahalähetyksen rahanvälitysyritysten välityksellä. Palvelu on nopeaa ja helppoa. Pankin välityksellä rahansiirto on hidasta.

Mikäli hädänalaisessa tilassa oleva henkilö ei onnistu saamaan varoja rahanvälitysyritysten välityksellä, voidaan Suomesta välittää virka-aikana ulkoasiainministeriön kautta varoja paluulippua varten Suomeen joko tilisiirtona kyseisen henkilön omalta tililtä tai omaisten/tuttavien/työnantajan tekemää talletusta vastaan (ulkoasiainministeriön toimitusmaksu 40 euroa).

Lisätietoja:
Ulkoasiainministeriö/Rahansiirrot ulkomaille
Western Union
Forex
MoneyGram

Testamentti

Suurlähetystön tehtäviin ei kuulu osallistuminen testamentin tekemiseen, sen todistaminen tai testamenttien säilytettäväksi ottaminen. Testamenttiasioissa suurlähetystö suosittaa asianajajan puoleen kääntymistä.

Tulkit ja kielenkääntäjät

Suurlähetystö ei tee käännöksiä.

Kreikassa ei toimi yhtään virallista valantehnyttä suomenkielenkääntäjää.  Kreikan ulkoministeriön käännöstoimistossa tehdään virallisia käännöksiä englanniksi.

Käännöstoimiston yhteystiedot ovat:
Ministry of Foreign Affairs Translation Service
10, Arionos Street, Psyrri
Puh. 210-32 85 711 ja 210-32 85 712
avoinna klo 9.00-13.00

Edustustolta saa pyydettäessä listan epävirallisista kielenkääntäjistä ja tulkeista.

Virallisissa käännösasioissa voi kääntyä suoraan Suomessa asuvien virallisten kielenkääntäjien puoleen, joiden yhteystietoja voi pyytää Suomen kääntäjien ja tulkkien liitosta.

Tulli

Alkoholijuomien ja tupakkatuotteiden matkustaja tuomisten rajoitukset muista EU-maista Suomeen poistuivat 1.1.2004, jonka jälkeen yksityishenkilö voi tuoda toisesta EU-maasta verollisina hankkimansa alkoholi- ja tupakkatuotteet verovapaasti Suomeen.

Matkustaja saa siten rajoituksetta, polttoainetta lukuun ottamatta, tuoda toisesta EU-maasta hankkimiaan tuotteita itsensä tai hänen perheensä käyttöön tai lahjaksi. Sen sijaan kaupallinen tuonti on aina verollista.

Tarkempia tietoja rajoituksista ja tullin ohjeista Suomen Tulli

Varkaustapaukset

Ilmoitus varkaudesta on tehtävä mahdollisimman nopeasti lähimmälle poliisiasemalle.  Kannattaa miettiä huolellisesti, mitä kaikkea on varastettu, jotta kaikki tulisi merkityksi poliisiraporttiin. Tällä on merkitystä, mikäli henkilöllä on matkatavaravakuutus ja hän aikoo hakea korvausta vakuutuksesta.

Pankki- ja luottokortit on syytä kuolettaa mahdollisimman pian.  Samoin matkapuhelinliittymät pitäisi pyrkiä sulkemaan mahdollisimman pian.

Verotus

Ulkomailla asuvien eläkeläisten verotus on vuodesta 2006 alkaen sama kuin Suomessa asuvilla. Lisää asiasta löytyy Veroviraston artikkelista.

Tietoa Suomen verotusjärjestelmästä löytyy verohallinnon sivuilta.

Verohallinnon palvelunumerot

Vihkiminen

 • Avioliittoa ei voi solmia Suomen suurlähetystössä Ateenassa.

 • Suomen kirkon vihkimisoikeudet ulkomailla

 • Kreikassa tapahtuvaa vihkimistä varten tarvittavat asiakirjat ja niistä vaadittavat käännökset on selvitettävä vihkijäviranomaiselta.

 • Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuvaa vihkimistä varten Suomen kansalainen tarvitsee todistuksen Suomen kansalaisen oikeudesta mennä avioliittoon ulkomaan viranomaisen edessä.  Kreikassa asuva suomalainen saa todistuksen sen paikkakunnan maistraatista tai seurakunnasta, missä viimeksi oli Suomessa kirjoilla.

Suomessa katsotaan päteväksi avioliitto, joka on solmittu Kreikan viranomaisen edessä Kreikassa voimassa olevan lain mukaisesti.

 • Kreikassa vihityn Suomen kansalaisen on tehtävä avioliitostaan ilmoitus Suomen väestörekisteriin. Ilmoitusta varten tarvitaan alkuperäinen vihkitodistus, jossa on Apostille-leima. Sen saa Kreikassa lääninvirastosta. Vihkitodistus on käännätettävä virallisella kielenkääntäjällä suomeksi tai ruotsiksi. Jotkut maistraatit hyväksyvät myös englanninkieliset todistukset. Ilmoituslomake löytyy suomi.fi sivustolta tai sen voi noutaa suurlähetystöstä. Ilmoituksen liitteineen voi postittaa suoraan ilmoituslomakkeen alareunassa olevaan osoitteeseen tai jättää suurlähetystön postitettavaksi.

 • Jos vihkimisen myötä sukunimi muuttuu, on haettava uutta passia.

Rekisteröityparisuhde

Laki rekisteröidystä parisuhteesta (950/2001) tuli voimaan 01.03.2002. Lain mukaan samaa sukupuolta voivat rekisteröidä parisuhteensa Suomessa. Rekisteröinnin edellytyksenä on, että ainakin toinen parisuhteen osapuolista on Suomen kansalainen ja hänellä on asuinpaikka Suomessa tai että kummallakin osapuolella on rekisteröintiä välittömästi edeltäneen kahden vuoden ajan ollut asuinpaikka Suomessa.

Rekisteröidyn parisuhteen voi solmia kaksi samaan sukupuoleen kuuluvaa, joista kumpikin on täyttänyt 18 vuotta ja joista kumpikaan ei ole avioliitossa eikä rekisteröidyssä parisuhteessa. Parisuhteen rekisteröinti ei ole sallittu läheisten sukulaisten kesken.

Parisuhteen rekisteröinnillä on samanlaiset taloudelliset ja oikeudelliset vaikutukset kuin avioliiton solmimisella, jollei erikseen toisin säädetä.

Parisuhdelain mukaan rekisteröity parisuhde, joka on rekisteröity vieraassa valtiossa, on pätevä Suomessa, jos se on pätevä siinä valtiossa, jossa rekisteröinti toimitettiin.

Väestötietoilmoitukset

Väestörekisterikeskus pitää yllä rekisteriä kaikista Suomen kansalaisista. Väestörekisterikeskukseen on rekisteröity sekä Suomessa että ulkomailla (poissaolevina) asuvat Suomen kansalaiset. Lain mukaan väestötietojärjestelmään merkittävät tiedot tulee myös ulkomailla oleskelevien osalta pitää ajan tasalla, olkoonpa oleskelu ulkomailla tilapäistä tai pysyvää. Laki edellyttää henkilöiltä itseltään tiettyä aktiivisuutta rekisteritietojen antamisessa.

Suurlähetystö välittää väestötietojärjestelmään tietoja

 • ulkomailla syntyneestä

 • ulkomailla  kuolleesta Suomen kansalaisesta

 • ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta

 • ulkomaan kansalaisuuden saamisesta

Ilmoitustiedot laaditaan väestörekisterikeskuksen lomakkeilleja mukaan on liitettävä Apostille-todistuksella tai -leimalla varustetut alkuperäiset todistukset (syntymätodistus, kuolintodistus, todistus Kreikan kansalaisuuden saamisesta). Apostille-todistuksen tai -leiman saa Kreikassa lääninvirastosta.

Todistukset on käännätettävä virallisella kielenkääntäjällä suomeksi tai ruotsiksi. Jotkut maistraatit hyväksyvät myös englanninkieliset todistukset.

Vapautuspäätökset samoin kuin sopimustulkinnat perustuvat väestötietojärjestelmän osoite- ja kansalaisuustietoihin. Siksi kannattaa varmistaa väestökirjanpitäjältä tai edustustolta, että ne ovat oikein. Lisäksi 21 -vuotiaiden tai sitä vanhempien ulkomailta palvelukseen tulevien monikansalaisten kannattaa varmistua, etteivät menetä tai ole menettäneet Suomen kansalaisuuttaan 22 -vuotiaana.

Tarkasta tietosi

Halutessasi sinulla on mahdollisuus tarkastaa mitä tietoja sinusta on tallennettu väestötietojärjestelmään. Tarvittaessa voit pyytää tekemään korjauksia virheellisiin merkintöihin.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 9.5.2018


© Suomen suurlähetystö, Ateena | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot