Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Albanien: resemeddelande - Finlands ambassad, Aten : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Aten

Embassy of Finland
Hatziyianni Mexi 5, 115 28 Athens
Tel. +30-210-72 55 860
E-post: sanomat.ate@formin.fi
Ελληνικά | Suomi | English | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Resemeddelanden, 21.12.2018

Albanien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Allmänt tryggt resmål, undvik demonstrationer. Jordskalv och skogsbränder kan förekomma.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget är i allmänhet gott.

Undvik demonstrationer och folksamlingar.

Turismen håller på att utvecklas längs den albanska kusten från Velipoje-stränderna i norr ända till Saranda i söder. Bland annat områdena kring Durres och Saranda är relativt trygga. Även de historiska städerna i inlandet såsom Kruja, Korça och Gjirokaster samt stränderna vid sjön Ohrid är fridsamma turistmål. Den allmänna inställningen till turister är positiv eftersom turismen är ny i området.

Brottsligheten

Säkerheten är i allmänhet god, särskilt i Tirana. Brottslighet och våld förekommer inom vissa områden, men det är sällan utlänningar som drabbas. I kollektivtrafiken och på livliga platser lönar det sig att se upp för ficktjuvar. Var uppmärksam och förvara värdeföremål på säkert ställe.

Bilstölder är fortsättningsvis rätt vanliga. Gör inte motstånd om du blir utsatt för en våldsam bilkapning.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen avviker från den finländska. Vägarnas dåliga skick och våghalsigt beteende i trafiken orsakar farliga situationer. Undvik att köra då det är mörkt.

Naturförhållanden

Albanien är beläget i ett seismiskt aktivt område där jordbävningar kan förekomma. Information om jordskalv finns till exempel på Seismologiska institutets webbplats: http://www.seismo.helsinki.fi/ eller på Albanian Institute of GeoSciences, Energy, Water and Environments webbplats: http://www.geo.edu.al/newweb/?gj=gj2.

På sommaren förekommer det skogsbränder i Albanien och de sprids av torrt, hett och blåsigt väder. Avlägsna dig från skogsbrändernas närhet. Brandkåren har inte alltid kapacitet att släcka bränderna snabbt.

Störtregn kan också förekomma och då kan regnvattnet och leran från bergen förorsaka översvämningar i låglänta trakter.

Hälsoläget

Den offentliga hälsovården når inte upp till västerländsk standard och nivån på sjukhusens utrustning är låg. Privata läkarstationer är bättre utrustade.

Heltäckande reseförsäkring behövs. Det är dyrt och svårt att ordna med hemtransport vid sjukdoms- eller dödsfall om man inte har en heltäckande reseförsäkring.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Om en minderårig reser till Albanien utan vårdnadshavare eller med endast den ena vårdnadshavaren lönar det sig att kontrollera med Albaniens ambassad vilka handlingar och tillstånd som krävs.

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Aten

Hatziyianni Mexi 5
115 28 ATHENS
GREECE
+30 210 725 5860

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 21.12.2018


© Finlands ambassad, Aten | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter